ტრენინგები

ამერიკის ფსიქოლოგთა ასოციაციის კვლევამ აჩვენა, რომ ჯგუფური თერაპია ძალიან ეფექტურია დეპრესიასა და ტავმულ სიტუაციებში.

როგორ მოქმედებს ჯგუფური თერაპია?

 ჯგუფი შეიძლება შედგებოდეს სამი ან ოთხი ადამიანისგან. სესიები იმართება კვირაში 1-2ჯერ.  (მეცნიერების დასკვნით) სტატისტიკურად 6 სესია ტარდება ჯამში. სესიების 2 კატეგორია არსებობს ღია და დახურული. ღია სხდომებში, ახალი მონაწილეები მიესალმებიან ნებისმიერ დროს. დახურულ ჯგუფშიმონაწილეობის მისაღებად მხოლოდ წევრების ძირითადი ჯგუფი იწვევენ.

რა არის ტიპიური ჯგუფური თერაპიის სესია? – ხშირ შემთხვევაში, ჯგუფი ხვდება ოთახში, სადაც სკამები დიდ წრეშია მოწყობილი, რათა თითოეულ წევრს შეეძლოს ჯგუფში ყველა სხვა პირის დანახვა. 

ამერიკის ფსიქოლოგთა ასოციაციის კვლევამ აჩვენა, რომ ჯგუფური თერაპია ძალიან ეფექტურია დეპრესიასა და ტავმულ სიტუაციებში. კვლევის მიხედვით, ჯგუფის თერაპია ასევე აკმაყოფილებს პანიკის , ბიპოლარული აშლილობის, სოციალური და ნივთიერების ბოროტად გამოყენების ეფექტურობის სტანდარტებს .

ჯგუფური თერაპია გთავაზობთ უსაფრთხო თავშესაფარს. ეს წინაპირობაა პაციენტებმა მოქმედება დაიწყონ ჯგუფის უსაფრთხოების ფარგლებში. 

ჯგუფური თერაპიის არსი

 ადამიანები კატეგორია, რომლებსაც აქვთ მსგავსი გამოცდილება, გვედში უდგანან და ეხმარებიან ერთმანეთს.

 იმის გამო, რომ ჯგუფს საერთო მიზანი აერთიანებს, ხდება ინფორმაციის გაცვლა. ტკივილის, დანაშულის გრძნობისა და სტრესისმოხსნა საერთო ძალებით ხდება. ასევე უზიარებენ  თავიანთ გამოცდილებებსა და სხვადასხვა ინფორმაციებს ერთმანეთს.

 არსებობს განცდა, რომ მათი პრობლემები უნივერსალურია. რეალურად ისინი მარტონი არ არიან.

 ჯგუფური გარემო არის ახალი და თავიდან ახლებურ ქცევებს აყალიბებს. შემდეგ იქცევა სახლურ გარემოდ, სადაც მსგავსი ინტერესის ადამიანები იყრიან თავს.

 ჯგუფური თერაპიის დროს თვითშეფასებისა და ნდობის მოპოვება ხდება.

 ჯგუფის წევრები აცნობიერებ, რომ საკუთარი სიცოცხლეზე, ქმედებებსა და არჩევანზე თავად არიან პასუხისმეგბლები.

Call Now Button